Produktion

Floatskärning 1200x829

Glasgruppen har produktionsanläggningar i Stockholm, Örebro samt i Göteborg. Klaes Janssons produktion ligger i Haninge strax utanför Stockholm. Vi har en mycket modern tillverkning med all typ av maskinell utrusning som behövs för bearbetning av planglas och tillverkning av isolerglas och säkerhetsglas.

Vi skall kunna tillgodose marknadens önskemål med snabba leveranser, hög servicenivå och ett stort kunnande. Det ställer stora krav på en modern och effektiv maskinpark vilket vi förfogar över i form av moderna CNC styrda borr, fräs och slipmaskiner. Vi har även maskiner med vattenskärning.

Tillverkningen i Stockholm sker i våra moderna lokaler i Jordbro företagspark och består av nästan 6000 kvm lokalyta som är byggda mellan 1990 – 2003. Samtliga hallar har traverser vilket underlättar en effektiv hantering av glas och lådgods. Lokalerna är ljusa och lämpligt färgsatta för en trivsam arbetsmiljö.