Brandskydd

brand 4

Vi är sedan januari 2013 licensierade förädlare av brandskyddsglasen Pyrobel och Pyrobelite. Vi lagerför dessa i klasserna E, EW samt EI. Från E15 till EI120. Dessa produkter levereras  i enkelglasutförande (upp till EI60), eller i isolerglasutförande (upp till EI120).

I isolerglas kan vi kombinera brandskyddsglaset med många olika glastyper, beroende på vilka övriga krav som ställs på exempelvis U-värde, solskydd, bullerdämpning eller personsäkerhet. I många fall också en kombination av flera av dessa nyss nämnda krav.

Vi kan även ombesörja andra förekommande brandglasprodukter på marknaden.

För att hjälpa till med den bästa lösningen behöver vi få veta:

Önskad brandklass samt antal minuter. E, EW eller EI samt minuter 15–120 M. E-klassen stoppar lågor och rök i angivet antal minuter men inte värmestrålning. EW-klassen stoppar värme, rök och värmestrålning i angivet antal minuter. (Till skillnad från EI glas mäts värmestrålningen inte direkt på glasytan utan en bit ifrån.) EI klassen stoppar värme, rök och värmestrålning i angivet antal minuter där temperaturen mäts direkt på glasytan.

Interiör eller exteriör. Vissa brandglas tål inte UV-ljus och kan därför endast användas interiört.

Brandsida – om den tänkta brandsidan är känd eller okänd. Detta är viktigt främst vid isolerglaskonstruktioner med brandglas.

Material i ramkonstruktion. Trä, Aluminium eller stål? Olika material fungerar på olika sätt vi brand. Vissa glastyper är därför endast godkända i vissa ramkonstruktioner.

Storlek på glasen. I typgodkännanden för ett brandglas är de maximala måtten angivna. Det är därför viktigt att vi redan i offertstadiet vet hur stora de största glasen är.

Krav på personsäkerhet, ljud eller U-värde. I många fall där brandglas skall användas finns även andra krav att ta hänsyn till såsom personsäkerhetsklass, ljudreduktion eller U-värde.

 

Läs mer om de typer av brandglas som Klaes Janson arbetar med, samt vilka krav de uppfyller:

Pyrobel (AGC)
Pyroguard (CGI International Lim)