Bullerdämpning

Betydelsen av en trivsam hem och arbetsmiljö är viktig. För att uppnå detta är det ibland nödvändigt att reducera ljudnivån i lokalen.

Glas är ett fantastiskt material och naturligtvis finns det olika typer av glas som kan hjälpa till att minska buller och oljud.

Vi lagerför flera olika specifikt bullerdämpande glas, som kan användas som rena enkelglas i exempelvis glasväggar, eller byggas ihop i mängder av olika isolerglasutföranden. Där kan vi kombinera det bullerdämpande glaset med exempelvis energisparglas, solskyddsglas eller brandskyddsglas.

Vi lagerför också en variant av bullerdämpande glas med hårdbelagd energisparbeläggning, optimalt vid exempelvis en bullersanering av äldre fastigheter. Då kan man utöver att sänka bullernivån inomhus, också få lägre uppvärmningskostnader och spara en hel del pengar på sikt.