Isolerglas

Sedan slutat av 1970-talet bedriver vi produktion av P-märkta isolerglas. Tillsammans med vårt systerföretag AB Martin G Anderson förfogar vi över tre produktionslinjer för isolerglas. Vi producerar i moderna anläggningar med den senaste tekniken glas upp till max storlek 5000 x 2700 mm.

Vi tillverkar även silikonförseglade isolerglas för structural glazing och isolerglas med olika varmkantlösningar. Från vårt stora sortiment av glas har vi möjlighet att leverera ett stort urval av funktioner i våra isolerglas.

Isolerglastekniken möjliggör användandet av högpresterande belagda produkter för energibesparing och solskydd. Vidare finns möjlighet till ett flertal olika kombinationer för att uppnå önskade funktioner så som t.ex. personsäkerhet, inbrottsskydd, brandskydd och ljudreducering. Isolerglasets estetiska uttryck kan varieras genom användandet av ornamentglas, dekorblästrade glas, färgade glas och screentryckta glas.

Vi har även egen tillverkning av isolerglas med dekorspröjs mellan glasen.