Säkerhets- och skyddsglas

Glasbranschen skiljer på begreppen säkerhet (personsäkerhet) och skydd (sakskydd). Vi erbjuder ett stort sortiment som väl svarar mot det behovet. Från egna härdugnar levererar vi glas som uppfyller personsäkerhetsklass i storlekar upp till 2400×4000 mm. Från våra tre lamellskärlinjer skär vi skyddsglas upp till P6B från fullformat 3210×6000 mm.

P7B-P8B glas sågas på våran såglinje upp till 3210×2250 mm. Vi sätter stort värde att ha all denna produktion inom våra ”egna väggar”, så vi snabbt och säkert kan sköta våra leveranser. Vi tillhandahåller även skyddsklasser för beskjutning och explosion, de flesta klasser går även att få i larmat utförande.