Solskydd & energiglas

energi och solskydd 2

Det kostar idag ganska stora pengar att såväl värma som att kyla våra fastigheter. Med dagens toppmoderna belagda glas kan man hålla kvar värmen inomhus på vintern, och hålla värmen ute på sommaren. Man siktar idag på att skapa ett så behagligt inomhusklimat som möjligt, året om och med så låg miljöpåverkan som möjligt, d.v.s. med lägsta möjliga energiförbrukning. Den snabba utvecklingen av högprestandaglas har gjort att vi ser alltmer glas i vår byggnation, såväl i bostäder som i kommersiella fastigheter.

Det finns ett flertal typer av solskydds- och energisparglas. Solskyddsglas kan vara genomfärgade och tonade utan ytbeläggningar, men också vara belagda med ett metallskikt som begränsar solvärmegenomgången. Detta skikt kan varieras med olika ädelmetaller för att nå önskad prestanda. Dagens moderna solskyddsglas är i de allra flesta fall ett så kallat High Perfomance glas eller på svenska högprestandaglas (ofta förkortat HP-Glas). Dessa glas är förutom att de har en effektiv solskyddande funktion, även högeffektiva energisparglas.

 

Det  vanligast förekommande belagda glaset är idag det vi i dagligt tal kallar energisparglas eller energiglas. Energiglaset är idag standard i de flesta fönstertillverkares utbud. Energiglaset finns i två utföranden. Dels den ”mjukbelagda” varianten som är effektivast och avsedd att användas i isolerglasutförande. Dels det ”hårdbelagda” glaset som man med fördel kan glasa i enkelglasutförande i t.ex. äldre kopplade konstruktioner. Energiglas, oavsett variant, syftar naturligtvis till att förbättra fönstrets U-värde och med det minska värmeförlusten genom detsamma. Vi har ett mycket stort sortiment av belagda glas.