Leverans och montagehjälp med kranbil

Lastbil

Leveransen är en del av produkten

När du köper ditt glas av oss tar vi ansvar för produkten ända fram till leveransplatsen. Vi kan till och med montera det på byggplatsen med kranbilar som har en räckvidd upp till 31 meter. Genom ett enda telefonsamtal kan du då få dina glas producerade, levererade och monterade på överrenskommet datum. Vår distributionspartner levererar glaset helt och rent i alla väder över hela Stor-Stockholm enligt ett veckoschema. Vill du ha dina glas levererade någon annanstans eller vid en annan tidpunkt löser vi det också förstås.

Turbilar över hela Stockholmsregionen

Våra turbilar levererar glas över hela regionen varje vecka. Finns du som kund i andra delar av landet kommer vi distribuera glaset från vår fabrik i Örebro. Vi kör till norra delen av Stockholm på måndagar och onsdagar och till södra delen tisdagar och torsdagar. Om du föredrar att hämta din beställning själv är du välkommen in på hämtlagret enligt överrenskommelse. Vid behov har vi i de flesta fall även möjlighet att kunna lösa extra leveranser vilket ger dig som kund en stor flexibilitet. Leveranser sker oftast på leveransstativ vilket innebär att glaset skall plockas av direkt vid leverans och stativet returneras med bilen direkt.
Ibland kan vi ställa av ett stativ vid leveransplatsen vilket innebär att kunden själv tömmer stativet. Det tomma stativet plockas sedan upp vid nästa leverans. Det är viktigt med rotation på stativen då vi inte kan tillhandahålla ett obegränsat antal stativ till kunderna.

Kontakta oss för att prata leveranser eller monteringshjälp!

Vi följer de villkor som fastställts av Svensk Planglasförening, ABM 07 och branschspecifika tillägg enligt Planglas 2009. Se dokument för nedladdning.